Bestuur en Organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur Maastricht UMC+ richt zich met name op strategische zaken en het inspelen op de veranderende omgeving van het Maastricht UMC+. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. 

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:

Prof.dr. M. van Dieijen-Visser, lid Raad van Bestuur azM en lid Raad van Bestuur Maastricht UMC+Voorzitter prof.dr. M. van Dieijen-Visser

Marja van Dieijen-Visser (1954) is voorzitter van de Raad van Bestuur van het azM en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Marja van Dieijen-Visser studeerde chemie met wiskunde aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp ‘Behaviour of tissue enzymes in the circulation’. Sinds 1993 is zij hoogleraar Klinische Chemie en als hoofd afdeling Klinische Chemie aangesteld bij het azM. Deze afdeling is opgegaan in het Centraal Diagnostisch Laboratorium waarvan Marja van Dieijen-Visser vanaf begin 2011 tot januari 2014 hoofd was. Van 2006 t/m 2013 was zij tevens directeur-bestuurder binnen het azM, laatstelijk als directeur-bestuurder van de resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) Beeldvorming & Laboratoria. Daarnaast heeft ze talrijke andere bestuurlijke functies vervuld in het Maastricht UMC+, waaronder het voorzitterschap van het Stafconvent en het voorzitterschap van de Centrale Opleidingscommissie.

Haar expertise op het gebied van onderzoek is toegespitst op cardiale biomarkers. Het onderzoek betreft zowel hartschade bij patiënten met acuut coronair syndroom, als de studie naar hartschade door extreme inspanning. Zij publiceerde meer dan 170 peer reviewed artikelen, een drietal boeken en meerdere boekbijdragen en begeleidde 15 promovendi. Marja van Dieijen-Visser is lid van de internationale EFLM working Group on cardiac markers en bekleedt tevens diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies.

 

Albert ScherpbierVice-voorzitter prof.dr. A. Scherpbier

Albert Scherpbier (1954) is hoogleraar Kwaliteitsbevordering in het medisch onderwijs, decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Zijn belangrijkste aandachtspunten binnen het medisch onderwijs zijn kwaliteitszorg, professionalisering van de medische opleiding, carrièrevooruitzichten voor docenten, betrokkenheid van studenten bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van medisch onderwijs. Over dit laatste publiceerde hij ruim 200 artikelen in internationale tijdschriften, een honderdtal artikelen in nationale tijdschriften en ongeveer 70 hoofdstukken in boeken en conference proceedings. Hij geeft cursussen over onderzoek van medisch onderwijs voor de Maastricht School of Health Professions Education en begeleidt (inter)nationaal promovendi. Daarnaast adviseert hij medische onderwijsinstellingen, onder meer in Indonesië, Oeganda, Nepal en Ghana. Tevens is hij een drijvende kracht voor de curriculuminnovatie die zich richt op bevordering van integratie van fundamentele wetenschap en klinische wetenschap en onderwijs in realistische situaties. Maastricht introduceerde onlangs een opleiding gericht op van artsen die zijn gespecialiseerd in translationeel onderzoek.

 

Lid dr. H. Mertens Helen Mertens (1969) is lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ met als portefeuille onder meer Kwaliteit en Veiligheid. Mertens studeerde geneeskunde in Maastricht en specialiseerde zich in Obstetrie en Gynaecologie. Ze deed onderzoek naar gynaecologische kanker en promoveerde ook op dat onderzoek (in 2002). De loopbaan van Helen Mertens wordt gekenmerkt door een combinatie van directe patiëntenzorg, het opleiden van medisch personeel, en bestuur en management van zorgorganisLid dr. H. Mertens

Helen Mertens (1969) is lid van de Raad van Bestuur van het azM en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ met als portefeuille onder meer Kwaliteit en Veiligheid.

Mertens studeerde geneeskunde in Maastricht en specialiseerde zich in Obstetrie en Gynaecologie. Ze deed onderzoek naar gynaecologische kanker en promoveerde ook op dat onderzoek (in 2002). De loopbaan van Helen Mertens wordt gekenmerkt door een combinatie van directe patiëntenzorg, het opleiden van medisch personeel, en bestuur en management van zorgorganisaties. Zij was onder meer medisch directeur van Orbis MC, een van de voorlopers van het huidige Zuyderland. Het accent van haar werkzaamheden is geleidelijk verschoven van ‘zorg voor het individu’ naar ‘zorg voor het collectief’.

 

Prof.dr. N. de Vries, lid Raad van Bestuur Maastricht UMC+Lid prof.dr. N. de Vries

Nanne de Vries (1956) is hoogleraar Gezondheidsbevordering, vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.

Nanne de Vries studeerde Sociale en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar hij ook promoveerde in 1988. Hij werkte als universitair docent aan diezelfde Rijksuniversiteit Groningen (1987 – 1990) en aan de toenmalige Rijksuniversiteit Limburg (1986). Van 1990 tot 2000 was hij als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf mei 2000 is hij hoogleraar Gezondheidsbevordering en voorzitter van die vakgroep (tot 2011). Zijn onderzoek gaat over processen van gedragsverandering, via informatie, sociale netwerken en omgevingsveranderingen. Belangrijke aandachtsgebieden daarbinnen zijn de settings voor gezondheidsbevordering (school, wijk, zorg, gezin) en er ligt een accent op voeding en overgewicht. Hij werkte mee aan meer dan 150 internationale tijdschriftartikelen, talrijke hoofdstukken in boeken; hij begeleidde meer dan 40 promovendi. Hij was en is lid van tijdschriftredacties en editorial boards en fungeert veelvuldig als lid van beoordelingscommissies voor de toekenning van subsidies. Hij geeft onderwijs in curricula van Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en Psychologie.

  

Lid drs. G. Zwart, MAC

Gabriël Zwart (1964) is lid van de Raad van Bestuur van het azM en lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ met als aandachtsgebied Financiën.

Gabriël Zwart was tot 1 december 2015 lid van de Raad van Bestuur van de stichting Philadelphia Zorg met onder meer de portefeuille Financiën en heeft daarvoor vanuit een financiële achtergrond verschillende rollen en functies in de zorg vervuld.

Wat vindt u van deze pagina?