Over Maastricht UMC+

Uitgaven

Koersdocument Gezond Leven 2025

VisiedocumentWij hebben onze strategische koers aangescherpt en verwoord in dit document Gezond Leven 2025. Daarmee bouwen wij voort op onze strategie Gezond Leven 2020 uit 2015. Het betreft geen grote koersverandering, wel een verdere verdieping en uitwerking van de reeds ingezette strategie. Al meer dan tien jaar werken wij in Maastricht aan gezondheid in bredere zin. Zo gaven we in ons visiedocument 'Heel de mens' (2010) aan onze aandacht niet alleen te richten op het gezond maken van de zieke mens, maar ook op het ontwikkelen van kennis van en kunde over factoren die gezondheid beïnvloeden. Aan onze sterke positie in gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering bouwen we vol overtuiging verder. Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025


Maastricht UMC+ Jaardocument 2019

Bestuursverslag 2019In het Jaardocument 2019 van het Maastricht UMC+* (ofwel het bestuursverslag) vindt u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2019, evenals een overzicht van de kerncijfers.

In het jaardocument focussen we op de doelen van onze organisatie voor 2019 en op de behaalde resultaten; tevens blikken we vooruit naar 2020 en verder.

In bestuurlijke zin was 2019 vooral het jaar van een nieuwe organisatiestructuur, gebaseerd op zorgpaden. De resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) werden vervangen door acht centra voor patiëntenzorg, waarin de zorg voor specifieke patiëntengroepen gebundeld is op basis van een meer op de patiënt gerichte samenhang. Financieel was 2019 een goed jaar: op een omzet van 758 miljoen euro was er een positief resultaat van 11,4 miljoen euro. Het Maastricht UMC+ beschikt over een gezonde vermogenspositie, die ruimte biedt om ook komend jaar te investeren in verdere digitalisering en procesinnovatie.

Dit mooie financiële resultaat wordt echter ernstig overschaduwd door het uitbreken van de coronacrisis. Deze wereldwijde pandemie plaatst de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het verslagjaar in een totaal ander perspectief. De gevolgen van de coronapandemie voor 2020 en verder zijn zeer groot. Wij verwachten dat door landelijke compensatie de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en voor de exploitatieresultaten van het Maastricht UMC+ beperkt zullen blijven. Lees hier ons Jaardocument 2019

*Hoewel het Jaardocument 2019 de rechtspersoon azM betreft, hanteren wij, gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+.

De geconsolideerde jaarrekening, inclusief de verantwoording van de besteding van de Rijksbijdrage, is apart gepubliceerd op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jaarverantwoording in de zorg. Hier vindt u ook eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in. Bekijk hier onze Jaarrekening 2019


Gezond Idee kookboek

Gezond Idee kookboek Een gezond leven begint bij een gezonde leefstijl waarin gezonde voeding centraal staat. Maar hoe weet je nu wat gezond is, met alle tegenstrijdige berichten in de media over wat je allemaal wel en niet moet eten? Gelukkig weten onze voedingswetenschappers raad. Samen met de culinaire experts van Studio Philippi hebben zij recepten ontwikkeld voor bijzondere gerechten met eenvoudige ingrediënten en die helemaal in lijn zijn met de Schijf van Vijf. Daarnaast bevat het Gezond Idee kookboek handige leefstijltips van onze voedings- en leefstijlexperts. Meer over ons kookboek   


Gezond Idee magazine

Gezond IdeeGezond Idee is het magazine van Maastricht UMC+, boordevol informatie en tips over gezond leven en gezond blijven. Het blad verschijnt 3 keer per jaar en wordt bezorgd op alle adressen in Zuid-Limburg zonder een sticker op de brievenbus. LET OP: Gezond Idee zit IN het huis-aan-huisblad gevouwen. Geen sticker en toch geen Gezond Idee ontvangen? Mail dan naar E baribv@ziggo.nl of bel met T 06 53 22 72 65. Lees Gezond Idee magazine online


'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'

brochure boek azM MUMC+ van Godshuis naar academisch ziekenhuis Om te herdenken dat het in 2011 25 jaar geleden was dat St. Annadal van naam veranderde in academisch ziekenhuis Maastricht, is de geschiedenis van de gezondheidszorg in Maastricht te boek gesteld in 'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'. Van het eerste gasthuis van Nederland, het Sint-Servaasgasthuis uit de tiende eeuw, via het gesticht Calvariënberg, het Sint-Annadalziekenhuis tot het academisch ziekenhuis Maastricht/ Maastricht UMC+. Het boek is ook in het Engels verschenen: 'From House of God to Academic Hospital'. Het boek is samengesteld door een redactie onder leiding van prof. dr. Harry Hillen, oud-decaan van de faculteit Geneeskunde (de huidige FHML) van de UM en emeritus-hoogleraar Radiologie prof.dr. Jos van Engelshoven, radioloog.  


Kunstboek

brochure kunstboek azM'Kunst in het azM / Art in azM' is de titel van het boek over de kunstcollectie van ons ziekenhuis. Het is een actualisering van 'De Limburgers van het azM/ Limburg artists at the azM' waarin eind jaren negentig de ziekenhuiskunstcollectie voor het eerst te boek werd gesteld. Het boek is tegen contante betaling (of pinnen) verkrijgbaar bij het Servicecentrum van het Facilitair Bedrijf (t 043- 3875252, servicebureau@mumc.nl) in het Maastricht UMC+ en kost 45 euro.  


Uitgaven Universiteit Maastricht

Webmagazine e-magazine e-zine UM wetenschap onderzoekMaastricht University Webmagazine is een Engelstalig tijdschrift over onderzoek en onderwijs voor alumni en externe relaties van de Universiteit Maastricht. Het bevat nieuws, interviews en achtergronden over onderwijs en onderzoek aan de UM, over alumni en alumnizaken en fondsenwerving. 

 

 

Wat vindt u van deze pagina?