Medezeggenschap

Cliëntenraad

Logo clientenraadDe Cliëntenraad Maastricht UMC+ behartigt de belangen van u als patiënt in het ziekenhuis. Zij willen dat er naar u geluisterd wordt, en dat u goed geïnformeerd, behandeld en bejegend wordt.

Over de Cliëntenraad

Als patiënt van het MUMC+, wilt u graag de best mogelijke behandeling . Daarnaast is het belangrijk dat er goed naar u wordt geluisterd, dat u goede informatie ontvangt en dat u samen met de zorgverlener kunt beslissen over de behandeling. Over al deze zaken maar ook over kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid praat de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur, vanuit het perspectief van de patiënt. Dat betekent dat wij 'door de bril van de patiënt' kijken naar alles wat speelt in het MUMC+.

Wat vindt u van deze pagina?