Bestuur en Organisatie

Openbaarheid van bestuur

WOB-verzoekDe Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) biedt elke Nederlandse burger de mogelijkheid om inzage te krijgen in de informatie die bij de overheid berust. Ook het Maastricht UMC+ is een bestuursorgaan dat middels een WOB-verzoek gevraagd kan worden inzage te geven in bestuursdocumenten. Hoe de WOB-procedure voor het Maastricht UMC+ werkt vindt u hieronder.

In het kader van openbaarheid van bestuur publiceert het Maastricht UMC+ elk kwartaal de declaraties van de Raad van Bestuur.  

Wat vindt u van deze pagina?