Over Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ in cijfers

Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

Het Maastricht UMC+ telt*:
Bed

 • 715 bedden waarvan 60 Intensive Care-bedden, waarvan 10 voor de Pediatrische IC-unit en 23 voor de Neonatologie IC-unit)
 • 26 operatiekamers waarvan 15 Klinische OK’s, 4 Dagcentrum OK’s, 3 Poliklinische OK’s en 4 OK’s voor Oogheelkunde
 • 25.254 opnamen per jaar
 • 7,0 dagen gemiddelde verblijfsduur
 • 175.765 verpleegdagen
 • 19.817 dagbehandelingen per jaar
 • 433.778 poliklinische consulten excl. spoedeisende hulp
 • 29.388 SEH/EHH-consulten
 • 6.246 medewerkers azM (4.674 fte)
 • 1.921 medewerkers FHML (1.599 fte)**
 • 5.319 Ingeschreven studenten**
 • 2.061 Nieuwe studenten (waarvan 1.035 Bachelors en 1.004 Masters)**
 • 249 promoties**
 • 120 bedrijven op de campus 

*Cijfers ultimo 2019
**Cijfers ultimo 2018

Jaardocumenten 

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over hun prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zij doen dit in de vorm van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en een Jaarrekening op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jaarverantwoording in de zorg. Hier vindt u ons 'Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2019' en onze 'Jaarrekening 2019', evenals eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in.

Bekijk onze ANBI-gegevens

Wat vindt u van deze pagina?