KEMTA

Werkwijze

CreativiteitDe afdeling KEMTA kan betrokken zijn bij verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek, d.w.z. opzet, uitvoering, analyse en rapportage.

Unieke expertise en ruime ervaring

KEMTA heeft unieke expertise en ruime ervaring op het gebied van klinisch epidemiologisch en health-technology assessment. Deze worden ingezet bij onderzoek in samenwerking met individuele onderzoekers en organisatorische eenheden binnen en gelieerd aan het Maastricht UMC+. Daarnaast vindt onderzoek voor derden plaats.

De afdeling KEMTA voert ook eigenstandig wetenschappelijk onderzoek uit met als doel om de methodologie binnen de epidemiologie en health technology assessment verder door te ontwikkelen. Deze aanpak leidt tot een dynamisch evenwicht tussen participerend én eigenstandig werken aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een betere gezondheidszorg. Een sterk punt is de synergie tussen klinisch epidemiologische en health-technology assessment expertise binnen één afdeling. Verder zorgt de lokalisatie dichtbij de kliniek voor goede, laagdrempelige contacten met de klinische afdelingen.

Samenwerking

De afdeling KEMTA werkt op verschillende niveaus samen met andere klinische afdelingen en/of vakgroepen:

  • De afdeling KEMTA geeft ad hoc consultaties bij specifieke vragen. Dat kan een vraag zijn over een statistische analyse, of een vraag over het verkrijgen of analyseren van kostengegevens;
  • De afdeling KEMTA wordt veelvuldig door onderzoekers benaderd die in de analyse fase van de studie zijn. De afdeling KEMTA ondersteunt de betreffende onderzoeker dan bij de statistische analyse of de berekening van bijvoorbeeld de kosten en kwaliteit van leven;
  • Langdurende begeleiding "op afstand" komt veel voor, waarbij er structurele samenwerkingen zijn tussen KEMTA en andere afdelingen. In deze samenwerkingen worden de onderzoekers die zijn aangesteld bij de andere afdelingen begeleid door medewerkers van KEMTA. Dit kan de begeleiding bij de uitvoering van een onderzoek betreffen of inhoudelijke begeleiding bij een publicatie of promotie;
  • De meest intensieve vorm van samenwerking is die waarbij de afdeling KEMTA vanaf de opzet van het projectvoorstel tot en met de uitvoering van het onderzoek, rapportage en publicaties bij het onderzoek betrokken is. Indien een kosten-effectiviteitsanalyse onderdeel uitmaakt van de studie, komt het veelvuldig voor dat één van de onderzoekers, of de hoofdonderzoeker wordt aangesteld bij de afdeling KEMTA;
  • Ook initieert de afdeling KEMTA zelfstandig projecten, waarbij in de meeste gevallen sprake is van samenwerking met andere klinische afdelingen en/of vakgroepen.
Wat vindt u van deze pagina?